Posts Tagged ‘napad na delavske pravice’

Vabljeni na javni posvet z naslovom:

Pomembnost samoorganiziranja v času neoliberalnega naskoka na delavske, socialne in človekove pravice

Kdaj: 17. oktobra 2012 ob 17. uri

Kje: v Centru alternativne in avtonomne produkcije – CAAP, Valvasorjeva 42, v Mariboru

V sklopu projekta Digitalno nomadstvo, ki se od leta 2011 razvija kot program Urbanih brazd, je skupina angažiranih raziskovalcev mesečno izvajala delavnice z delavci (teach in) v samskih domovih. Poleg razprav o samoorganiziranju delavstva je skupina spremljala in reagirala tudi na različne primere kršitev delavskih in človekovih pravic pri različnih ciljnih skupinah v Mariboru, ki so bile podvržene zatiranju delodajalcev, javnih institucij, najemodajalcev in drugih organov moči oziroma oblasti.

Terenske ugotovitve in evalvacija procesa so pokazali, da se delavci kljub vse slabšim življenjskim razmeram, v katerih živijo, ter kljub eklatantnemu kršenju delavskih in človekovih pravic, nis(m)o pripravljeni samooranizirati. Še več, raziskovalci projekta Digitalno nomadstvo so ugotavljali, da delavci in vsi drugi, podvrženi nepravici v združevanju in samoorganizaciji ne vidijo alternative ali izhoda. Zato bo glavni namen javnega posveta poudariti pomembnost in možnost samoorganiziranja v Sloveniji ter predstaviti različne skupine, ki so se zaradi krivic ali zatiranja že organizirale. Govorci bodo poskušali opredeliti skupne interese kot osnove za samoorganiziranje, prav tako pa bodo iz lastnih izkušenj predstavili tudi različne metodologije in primere praks samoorganizacije, točke konflikta, ki so jih morali odpreti na širši družbeni in politični ravni ter rezultate tovrstnega interveniranja.

Na posvetu bodo sodelovali: Mile Zukić (Alternativa obstaja); Mladen Jovičič (Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper); Predrag Topić – Peđa (Sindikat izvajalcev pristaniških storitev); Aigul Hakimova (aktivistka); Tjaša Pureber  (Infoshop); Boštjan Pihler (Ekokrog); Uršula Lipovec Čebron (antropologinja, aktivistka); Miha Novak (študentski aktivist); Bratko Bibič (glasbenik, filozof); Tomaž Gregorc (Urbane brazde). Posvet bo povezovala Eva Brajkovič.

Javni posvet bo poskusil odgovoriti na naslednja vprašanja: Ali je samoorganiziranje lahko odgovor na neoliberalni naskok na človekove in delavske pravice? Kakšna je lahko pri tem vloga alternativnih sindikatov in ostalih samoorganiziranih skupin? Kako lahko s pomočjo samoorganiziranja presežemo družbena razmerja, ki so se vzpostavila z neoliberalizmom, in ki nas dandanes – zdi se – silijo zgolj v obrambo nekdaj pridobljenih pravic? Kako afirmirati boj za dostojno in ustvarjalno življenje?

Posvet se izvaja v okviru projekta Digitalno nomadstvo (producent KUD Anarhiv), ki je del programa Urbane brazde, Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture.

Advertisements

MIROVNI INŠTITUT in DELAVSKO-PUNKERSKA UNIVERZA

vabita na okroglo mizo

PRIMER PREDRAG TOPIĆ ali SOLIDARNOST NA PREIZKUŠNJI

 

 

v sredo, 15. februarja 2012, ob 17. uri v Klubu Gromka na Metelkovi

 

 

 

Dogodek organiziramo ob izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi Predragu Topiću, predsedniku Sindikata izvajalcev pristaniških storitev (SIPS), ki ga kot sindikalnega zaupnika varuje 113. člen Zakona o delovnih razmerjih. Z dogodkom bomo izrazili solidarnost s človekom, ki je bil kaznovan, ker se je angažiral za pravice najbolj ranljivih delavcev v podizvajalskih podjetjih, in pokazali, da nihče v podobnih okoliščinah ne bo ostal sam.

 

Na okrogli mizi bomo predstavili razloge in boje ob lanskoletni avgustovski stavki pristaniških delavcev v Luki Koper in solidarnost drugih delavcev z njimi. Govorili bomo o neizpolnjenih obljubah, s katerimi se je končala stavka, in o pritiskih na delavce odtlej. Pogovor bomo namenili tudi položaju delavcev na sploh v fiktivnih storitvenih podjetjih, katerih edini kapital je delovna sila, s katero trgujejo. Slišali bomo o težavah delavcev, ki izhajajo iz sistema podizvajalskih podjetij (outsourcing) in so jim izpostavljeni tako delavci Luke Koper kot zaposleni v drugih podjetjih v Sloveniji.

 

Na okrogli mizi bodo govorili prizadeti, osebe, ki so spremljale dogodke od blizu, strokovnjakinja za delovnopravno zakonodajo in predstavniki sindikatov:

 

  • Predrag Topić (predsednik Sindikata izvajalcev pristaniških storitev)
  • Mladen Jovičič (Sindikat žerjavistov pristaniških dejavnosti v Luki Koper)
  • Goran Lukič (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije)
  • Eva Brajkovič (antropologinja, raziskovalka, aktivistka)
  • Barbara Kresal (Fakulteta za socialno delo)
  • Mile Zukić (Aktivist Alternativa obstaja)

 

V času prireditve bomo zbirali prostovoljne prispevke za Predraga Topića, ki mu jih bomo ob zaključku prireditve izročili. V največjo oporo pa bo predsedniku sindikata in njegovim tovarišem vaša udeležba in širše poznavanje njihovih težav.

 

Okroglo mizo bosta vodili Uršula Lipovec Čebron in Maja Breznik.

 

Vljudno vabljeni!

 

Za organizatorja,

Maja Breznik

Predrag Topić, predsednik Sindikata izvajalcev pristaniških storitev v Luki    Koper   (SIPS), je pred nekaj dnevi od pooblaščenega odvetnika svojega delodajalca – podjetja Nedjo d.o.o. – prejel vabilo na zagovor v postopku izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Delodajalec mu očita, da je dvakrat predčasno zapustil delovno mesto, da ni pravočasno opravil zdravniškega pregleda in da se brez pojasnila deset dni ni pojavil na delu, z drugimi besedami – da je odšel na desetdnevni neodobren dopust.
Vsak, ki vsaj malo pozna poslovanje podpogodbenih podjetij v Luki Koper d.d., dobro ve, da delavci, ki delajo za ta podjetja, nimajo nobenega urnika, da o tem, kdaj in koliko ur bodo delali naslednji dan, izvedo v najboljšem primeru dan prej, v najslabšem pa šele na dan, ko morajo na delo. To so pravzaprav delavci na klic, vedno morajo biti na razpolago in njihovo življenje izven dela v pristanišču je popolnoma podrejeno volji njihovih delodajalcev (t.i. gazd). Pisnih odobritev za letne dopuste delavci nikoli ne dobijo, vsi dogovori se vedno sklepajo zgolj na ustni osnovi, zato delodajalec očitek o neodobrenem dopustu zlahka sfabricira. Enako delavci ne prejemajo nobenih odločb niti plačil za opravljene nadure, podaljšanje delovnih izmen itd.
Vse to so bili, poleg nesramno nizkega plačila, neplačevanja nadur in kakršnihkoli dodatkov (delo ponoči, delo ob nedeljah in praznikih), že omenjene slabe organizacije dela in nepreglednega poslovanja (od izplačil plač brez plačilnih list, finančnih goljufij z izplačevanjem dela plače na roko, do neobstoječih ali fiktivnih delovnih pogodb), tudi ključni razlogi za avgustovsko stavko delavcev IPS pred Luko Koper. Predrag Topić se je kot eden od pobudnikov in ustanoviteljev sindikata IPS ter njegov predsednik ključno izpostavil v boju za spoštovanje osnovnih delavskih in človekovih pravic v Luki Koper in v podpogodbenih podjetjih IPS. Kljub temu, da so se lastniki oz. zastopniki podpogodbenih podjetij skupaj z upravo Luke Koper d.d. ob koncu avgustovskega spontanega upora zavezali, da bodo v tridesetih dneh po stavki poiskali skupno rešitev za izboljšanje klavrne organizacije in slabih pogojev dela ter mizernega plačila delavcem IPS in da bodo podjetja, ki delujejo na področju koprskega pristanišča, pričela spoštovati delovno-pravno zakonodajo, se danes, po skoraj šestih mesecih od stavke, nič od obljubljenega še ni uresničilo.
Še več, na številnih pogajanjih med predstavniki sindikata, predstavniki podpogodbenih podjetij in uprave Luke Koper, sta zadnji dve strani nenehno zgolj zavlačevali in se sprenevedali ter popolnoma onemogočili doseganje kakršnegakoli napredka v iskanju kompromisa. Njuno sovražno delovanje se v teh dneh nadaljuje z izredno odpovedjo sindikalistu oz. predsedniku sindikata, ki bi kot najbolj izpostavljen v sindikalnem boju tako ali tako moral uživati imuniteto. Delodajalec mu očita kršitve, ki se zaradi nepreglednega delovanja podjetja številnim delavcem brez njihove krivde pravzaprav dogajajo vsak dan – delodajalci z njimi razpolagajo kot da so predmeti, ne pa ljudje, za delovne urnike ne izdajajo nobenih odločb, prav tako ne za izrabo letnega dopusta. Poleg tega veliko delavcev nikoli ne prejme pogodbe o delu, če pa jo že (zaradi podaljšanja delovne vize npr.), je ta povsem fiktivna in njenih določb nikoli ne upoštevajo. V primeru, da se delavec takemu ravnanju upre, mu delodajalec grozi z odpovedjo.
Zaradi strahu, da bodo ostali brez dela, delavci pristajajo na tako ravnanje. Vendar k sreči ne vsi. Predrag Topić je eden izmed tistih, ki se je takemu ravnanju uprl. Po devetih letih dela v koprskem pristanišču mu zaradi tega zdaj grozi, da bo ostal povsem brez dela, še več – da bo dobil prepoved dela v koprskem pristanišču nasploh, podjetje Nedjo d.o.o., hkrati z njim pa tudi uprava Luke Koper, pa se bi tako znebila pomembnega trna v peti. Poskus izredne odpovedi delovnega razmerja med Predragom Topićem in podjetjem Nedjo d.o.o. je zato potrebno razumeti kot napad na sindikalno organiziranje nasploh, napad na boj za delavske pravice in napad na institucijo sindikalnega zaupnika, ki mora v vsaki civilizirani družbi biti po zakonu zaščitena pred tovrstnimi podlimi izvajanji. Dejansko pa gre tudi za frontalni napad na pravno državo, kar bi po dolžnosti moral preganjati javni tožilec RS, in za kršenje odvetniške etike (z uveljavljanjem nezakonitih odločb), s čimer bi se morala resno ukvarjati odvetniška zbornica.
Zato Predragu Topiću, predsedniku sindikata IPS in sindikalnemu zaupniku delavcev v podjetju Nedjo d.o.o. s podpisom te peticije izrekam popolno podporo, obenem pa ostro protestiram proti grobim kršenjem delovno-pravne zakonodaje v podpogodbenih podjetjih IPS ter proti gonji in poskusom diskreditacije sindikalistov nasploh.

V Kopru, 28. januar 2012

http://www.change.org/petitions/poziv-k-prenehanju-kriminaliziranja-delovanja-sindikalista-predraga-topia-nasprotujemo-ukrepu-izredne-odpovedi-predsedniku-sips

23.1. je Predrag Peđa Topić, predsednik sindikata izvajalcev pristaniških storitev (SIPS) prejel izredno odpoved (oz. vabilo na zagovor v postopku izredne odpovedi). Peđa je odigral eno ključnih vlog v stavki delavcev podizvajalcev v Luki Koper prejšnje poletje. Pred stavko, med njo in še posebej po njej se brezkompromisno izpostavlja s tem, da ostro kritizira sistemsko organizacijo Luke, ki za delavce podizvajalce pomeni nemogoče, nehumane in skrajno izkoriščevalske pogoje dela na območju pristanišča. Kot predsednik sindikata IPS je sodeloval v vseh pogovorih z upravo Luke in “gazdami” (šefi podizvajalskih podjetij), da bi prišlo do strukturnih sprememb položaja delavcev podizvajalcev. To, da v šestmesečnem obdobju po stavki ni prišlo do večjih organizacijskih sprememb, lahko interpretiramo kot tehniko zavlačevanja za izčrpavanje ljudi samoorganizirane v težko izborjeno formalno sindikalno skupino/strukturo – SIPS. Možno je tudi domnevati, da je Predrag Peđa Topić in sindikat IPS “trn v peti” vodilnim v Luki Koper, saj so zahteve po normalnih pogojih dela in izenačenju pravic z delavci zaposlenimi neposredno pri podjetju Luka Koper d.d. z vidika povečevanja profita, nesprejemljivi.
Aktivisti, ki po stavki spremljajo dogodke v Luki Koper govorijo tudi o tem, da se “tihi” napadi na sindikat IPS in direktne grožnje delavcem do sedaj niso ustavile, le v zatišju medijev so bile. Govori se tudi, da uprava Luke Koper v povezavi z direktorji podizvajalskih podjetij (v tem primeru s podjetjem Nedjo d.o.o.) končuje svoj masaker delavskih pravic s tem, da daje izredno odpoved Predragu Peđi Topić, predsedniku sindikata IPS. Topić je namreč prejel vabilo brez predhodnega opozorila, odpoved pa mu grozi ne glede na to, da ga kot sindikalnega zaupnika ščiti zakon. A uprava Luke Koper zanika vsakršno vpletenost v zadevo.

Če verjamemo zadnjim novicam iz Luke, in sicer da delodajalci (podizvajalci) grozijo ostalim delavcem z odpovedjo, če se bodo postavili na stran SIPS in njegovega predsednika, bi moralo to sprožiti alarm med vsemi sindikati v Sloveniji ter civilno javnostjo.

Če se sprašujete v kakšni zvezi smo projekt Digitalno nomadstvo in Za-nič kišta z delavskim bojem v Luki Koper, vas obveščamo, da so SIPS projektni kolegi (izvajalci) “Teach in” aktivnosti projekta Digitalno nomadstvo, ki se enkrat mesečno odvijajo v samskem domu v Mariboru. Položaj delavcev IPS je namreč pred združitvijo v sindikat bil podoben položaju večine delavcev s katerim smo v kontaktu na območju Maribora. To, da so se delavci v Luki Koper zmogli samoorganizirati v sindikat in se kljub skrajno prekarni situaciji in strahu, ki jo spremlja, borijo za normalne pogoje dela govori o tem, da SIPS predstavlja primer dobre prakse samoorganiziranja.  Skupaj upamo, da bomo pokazali pomembnost samoorganiziranja v primežu sodobnih mehanizmov izkoriščanja delavcev. A to je sedaj pod vprašajem. Če Peđa zgubi zaposlitev na podlagi izredne odpovedi (pogoji zanjo so lahko sfabricirani – poglej vsebino peticije zakaj), bo dobra praksa uničena… Tega ne smemo dovoliti!

Vse, ki sledite našim objavam vabimo k podpisu peticije, kar pa je najpomembneje, da jo širite po vaših osebnih in formalnih mrežah – saj je napad na Predraga Peđo Topić možno interporetirati kot napad na institucijo zaščite delavskih pravic in s tem na vse nas!

Prilagamo link na peticijo:
http://www.change.org/petitions/poziv-k-prenehanju-kriminaliziranja-delovanja-sindikalista-predraga-topia-nasprotujemo-ukrepu-izredne-odpovedi-predsedniku-sips

Arhiv omenjene stavke v Luki Koper: http://www.a-federacija.org/2011/08/07/delavski-boj-v-luki-koper-2011/

Arhiv omenjene stavke v Luki Koper: http://www.njetwork.org/Stavka-v-Luki-Koper

This slideshow requires JavaScript.